※β版公開中
<div class="index_pickup_area"> <div class="index_pickup_content"> </div> </div> <script type="text/javascript"> $('.widgets-list-layout').slick({ centerMode: true, centerPadding: '60px', slidesToShow: 3, prevArrow: '<div class="slide-arrow prev-arrow"></div>', nextArrow: '<div class="slide-arrow next-arrow"></div>', accessibility: true, autoplay: true, autoplaySpeed: 3000, speed: 400, responsive: [ { breakpoint: 780, settings: { centerMode: true, centerPadding: '40px', slidesToShow: 1, prevArrow: '<div class="slide-arrow prev-arrow"></div>', nextArrow: '<div class="slide-arrow next-arrow"></div>', accessibility: true, autoplay: true, autoplaySpeed: 3000, speed: 400, } }, { breakpoint: 480, settings: { centerMode: true, centerPadding: '40px', slidesToShow: 1, prevArrow: '<div class="slide-arrow prev-arrow"></div>', nextArrow: '<div class="slide-arrow next-arrow"></div>', accessibility: true, autoplay: true, autoplaySpeed: 3000, speed: 400, } } ] }); </script>
<div class="content_banner_area"> <a href="https://doraever.jp/" target="_blank" rel="noopener" onclick="gtag('event', 'Click', {'event_category': 'index_bana-area', 'event_label': 'doraever転職バナー', 'value': '0'});"> <img class="pc_banner" src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/doraever_banner_pc.png"> <img class="sp_banner" src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/doraever_banner_sp.png"> </a> </div><!– content_banner_area end –>
<div class="service_list_area"> <h3><img src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/users_icon.png" alt=""/>人材サービス</h3> <ul> <li> <div class="service_list_content"> <a href="https://doraever.jp/"><img src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/求人情報サイト.jpg" alt=""> <p> 求人情報サイト </p> </a> </div> </li> </ul> <h3><img src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/tool_icon.svg" alt=""/>車両サービス</h3> <ul> <li> <div class="service_list_content"> <a href="./syaken/"><img src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/車検・点検.jpg" alt=""> <p> 車検・点検 </p> </a> </div> </li> <li> <div class="service_list_content"> <img src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/coming_soon.jpg" alt=""> <p> ガラスリペア </p> </div> </li> <li> <div class="service_list_content"> <img src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/coming_soon.jpg" alt=""> <p> 板金 </p> </div> </li> <li> <div class="service_list_content"> <img src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/coming_soon.jpg" alt=""> <p> 買取・販売 </p> </div> </li> </ul> <h3><img src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/package_icon.svg" alt=""/>コスト削減サービス</h3> <ul> <li> <div class="service_list_content"> <a href="/energy/"><img src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/燃料.jpg" alt=""> <p> ガソリン・軽油 </p> </a> </div> </li> <li> <div class="service_list_content"> <a href="https://doraever.com/etc/"><img src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/ETC.jpg" alt=""> <p> ETCカード </p> </a> </div> </li> <li> <div class="service_list_content"> <img src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/coming_soon.jpg" alt=""> <p> 電気 </p> </div> </li> <li> <div class="service_list_content"> <img src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/coming_soon.jpg" alt=""> <p> 保険 </p> </div> </li> </ul> <h3><img src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/grid_icon.svg" alt=""/>その他サービス</h3> <ul> <li> <div class="service_list_content"> <img src="/doracom/wp-content/uploads/2020/12/coming_soon.jpg" alt=""> <p> ポケットWi-Fi </p> </div> </li> </ul> </div>
<div class="footer_menu_area"> <div class="footer_menu_contents"> <a href="https://doraever.com/"><img class="footer_logo" src="/doracom/wp-content/uploads/2021/01/footer_logo.png" alt=""/></a> <div class="footer_menu_wrap"> <div class="footer_menu_left"> <h3><a href="https://driverforever.com/">株式会社ドラEVER(運営会社)</a></h3> <ul> <li><a href="https://driverforever.com/company.php">企業情報</a></li> <li><a href="https://driverforever.com/contact.php">お問い合わせ</li> <li><a href="https://doraever.com/privacy-policy/">プライバシーポリシー</a></li> <li><a href="https://doraever.com/sitemap/">サイトマップ</li> </ul> </div> <div class="footer_menu_center"> <h3>ドラEVERサービス一覧</h3> <ul> <li><a href="https://doraever.jp/">求人情報サイト</a></li> <li><a href="https://doraever.com/syaken/">車検・点検</a></li> <li>買取・販売</li> <li>板金</li> </ul> </div> <div class="footer_menu_right"> <ul> <li><a href="https://doraever.com/energy/">ガソリン・軽油</a></li> <li><a href="https://doraever.com/etc/">ETCカード</a></li> <li>ガラスリペア</li> <li>電気</li> <li>保険</li> <li>ポケットWi-Fi</li> </ul> </div> </div> </div>